مشاهده همه 15 نتیجه

نمایش همه

فن کوئل دیواری تهویه مدل WM

فن کوئل زميني توکار بدون نما تهویه

فن کويل تهویه کانالي افقي بيرون کار

فن کويل سقفی با کابینت تهویه مدل HC

فن کويل کانالی ایستاده تهویه بیرون کار

فن کویل زمینی بالازن تهویه مدل FC

فن کویل زمینی کریوه بدون پایه تهویه200/300/400/600/800

فن کویل زمینی کریوه پایه دار تهویه

فن کویل زمینی مورب زن تهویه200/300/400/600/800/1000/1200

فن کویل زمینی مورب زن تهویه200/300/400/600/800/1000/1200

فن کویل سقفی توکار تهویه200/300/400/600/800/1000/1200

فن کویل سقفی مورب زن تهویه با کابین مدل HL

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه سری اوشان200/300/400/600/800/1000/1200

فن کویل کاستی یک طرفه تهویه سری اوشان300/400/600/800

فن کویل کانالی تهویه600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000